Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to instytucja, mająca pomagać osobom, które bez swej winy stały się niewypłacalne. Przeprowadzenie postępowania upadłościowego umożliwia całkowite oddłużenie. Aby ogłosić upadłość należy spełnić dwa podstawowe warunki: posiadać status konsumenta oraz być w stanie niewypłacalności. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jak kształtuje się sytuacja osób, które prowadziły działalność gospodarczą? Czytaj dalej „Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej”

Na czym polega warunkowe umorzenie zobowiązań?

Jednym z rozwiązań, wynikających z nowelizacji Prawa upadłościowego, jest warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Przed zmianami przepisy przewidywały wyłącznie bezwarunkową możliwość umorzenia zobowiązań, jeśli sytuacja upadłego wskazywała, że nie byłby on w stanie dokonywać jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli w ramach ustalonego planu spłaty wierzycieli. Co oznacza, że sąd warunkowo umarza zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli? Jakie są konsekwencje dla dłużnika? Czytaj dalej „Na czym polega warunkowe umorzenie zobowiązań?”

Wniosek o upadłość konsumencką w 2020 r.

Dłużnik, który chce ogłosić upadłość konsumencką musi złożyć wniosek do sądu upadłościowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. We wniosku wskazać należy m.in. dane dłużnika oraz informacje o zobowiązaniach. Nowe przepisy, które weszły w życie w marcu 2020 r. znacznie uprościły procedurę ogłaszania upadłości konsumenckiej. W jakim terminie powinien być złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jak wypełnić formularz? Czytaj dalej „Wniosek o upadłość konsumencką w 2020 r.”

Upadłość a restrukturyzacja – różnice

Twoja firma znajduje się w przejściowych kłopotach finansowych? Szukasz rozwiązania sytuacji, jednocześnie chcesz uniknąć upadłości i zaproponować wierzycielom takie rozwiązanie, które z jednej strony zaspokoi ich żądania, a z drugiej da czas na zebranie środków w celu spłaty należności? Restrukturyzacja jest szansą na uratowanie firmy oraz uniknięcie upadłości. Czym różni się restrukturyzacja od upadłości? Czytaj dalej „Upadłość a restrukturyzacja – różnice”

Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Zadłużone firmy szukają różnych sposobów na wyjście z długów. Upadłość zazwyczaj traktowana jest jako rozwiązanie ostateczne, gdy nie ma innego ratunku dla firmy. Najpierw rozważana jest restrukturyzacja. Z jej dobrodziejstwa mogą skorzystać różne podmioty – z pewnymi wyłączeniami. Podczas rozpatrywania wniosku sąd musi zbadać, czy występują podstawy do otwarcia postępowania. Czytaj dalej „Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego”

Kto posiada zdolność restrukturyzacyjną?

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest w celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Umożliwiona zostaje mu restrukturyzacja w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Zdolność restrukturyzacyjną posiadają co do zasady wszystkie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem pewnych podmiotów, wskazanych w Prawie restrukturyzacyjnym. Czytaj dalej „Kto posiada zdolność restrukturyzacyjną?”

Restrukturyzacja firmy – na czym polega?

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest ryzykiem wystąpienia kryzysu. Z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać niewypłacalni oraz zagrożeni niewypłacalnością przedsiębiorcy. Jest ono przeprowadzane głównie w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości, a także zwiększenia efektywności działania firmy. Najprościej mówiąc, restrukturyzacja to proces naprawy przedsiębiorstwa, wielopłaszczyznowy, który pozwala na wyjście z kryzysu. Czytaj dalej „Restrukturyzacja firmy – na czym polega?”

Czym różni się postępowanie upadłościowe od egzekucji komorniczej?

Nie da się zaprzeczyć, że nieregulowanie zobowiązań prowadzi do podjęcia przez wierzyciela kroków, w celu odzyskania należności. Najczęściej dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co niesie ze sobą daleko idące skutki dla dłużnika, przede wszystkim polegające na utracie majątku. Upadłość konsumencka również wiąże się z utratą majątku, ale celem postępowania jest oddłużenie, a nie zaspokojenie roszczeń wierzyciela, jak ma to miejsce w przypadku egzekucji komorniczej. Często to właśnie postępowania egzekucyjne są impulsem do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czytaj dalej „Czym różni się postępowanie upadłościowe od egzekucji komorniczej?”

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – czy zostaną zawieszone egzekucje komornicze?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ogromną szansą dla osób, które z różnych przyczyn stały się niewypłacalne – nie posiadają środków finansowych na pokrycie zaciągniętych zobowiązań, oraz spełniają przesłanki wskazane w przepisach Prawa upadłościowego. Jednym z największych problemów dłużników, poza brakiem możliwości wyjścia z zadłużenia, są prowadzone postępowania egzekucyjne.  Czy w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawieszone zostaną egzekucje komornicze? Czytaj dalej „Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – czy zostaną zawieszone egzekucje komornicze?”

Spirala zadłużenia – jak poradzić sobie z długami?

Obecnie otrzymać kredyt jest stosunkowo łatwo, banki często oferują korzystne, dogodne warunki spłaty. Coraz popularniejsze są również pożyczki, które można otrzymać bez okazywania żadnych zaświadczeń oraz sprawdzania historii kredytowej. W spiralę zadłużenia można więc bardzo szybko wpaść. Jednym z ostrzeżeń jest zaciąganie zobowiązań na granicy możliwości finansowych. Problem jest dość poważny, gdy zaciągane są kolejne kredyty na pokrycie poprzednich. Nie da się zaprzeczyć, że sytuacje losowe mogą bardzo szybko zmienić możliwości regulowania zobowiązań. Za przykład można przyjąć poważną chorobę, niepełnosprawność. Co należy zrobić w przypadku braku środków na spłatę rat kredytu? Jak zapobiec postępowaniu egzekucyjnemu prowadzonemu przez komornika? Czytaj dalej „Spirala zadłużenia – jak poradzić sobie z długami?”