Czym różni się postępowanie upadłościowe od egzekucji komorniczej?

Nie da się zaprzeczyć, że nieregulowanie zobowiązań prowadzi do podjęcia przez wierzyciela kroków, w celu odzyskania należności. Najczęściej dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co niesie ze sobą daleko idące skutki dla dłużnika, przede wszystkim polegające na utracie majątku. Upadłość konsumencka również wiąże się z utratą majątku, ale celem postępowania jest oddłużenie, a nie zaspokojenie roszczeń wierzyciela, jak ma to miejsce w przypadku egzekucji komorniczej. Często to właśnie postępowania egzekucyjne są impulsem do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czytaj dalej „Czym różni się postępowanie upadłościowe od egzekucji komorniczej?”

Reklamy

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – czy zostaną zawieszone egzekucje komornicze?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ogromną szansą dla osób, które z różnych przyczyn stały się niewypłacalne – nie posiadają środków finansowych na pokrycie zaciągniętych zobowiązań, oraz spełniają przesłanki wskazane w przepisach Prawa upadłościowego. Jednym z największych problemów dłużników, poza brakiem możliwości wyjścia z zadłużenia, są prowadzone postępowania egzekucyjne.  Czy w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawieszone zostaną egzekucje komornicze? Czytaj dalej „Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – czy zostaną zawieszone egzekucje komornicze?”

Spirala zadłużenia – jak poradzić sobie z długami?

Obecnie otrzymać kredyt jest stosunkowo łatwo, banki często oferują korzystne, dogodne warunki spłaty. Coraz popularniejsze są również pożyczki, które można otrzymać bez okazywania żadnych zaświadczeń oraz sprawdzania historii kredytowej. W spiralę zadłużenia można więc bardzo szybko wpaść. Jednym z ostrzeżeń jest zaciąganie zobowiązań na granicy możliwości finansowych. Problem jest dość poważny, gdy zaciągane są kolejne kredyty na pokrycie poprzednich. Nie da się zaprzeczyć, że sytuacje losowe mogą bardzo szybko zmienić możliwości regulowania zobowiązań. Za przykład można przyjąć poważną chorobę, niepełnosprawność. Co należy zrobić w przypadku braku środków na spłatę rat kredytu? Jak zapobiec postępowaniu egzekucyjnemu prowadzonemu przez komornika? Czytaj dalej „Spirala zadłużenia – jak poradzić sobie z długami?”

Upadłość konsumencka – zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

Strach przed utratą dachu nad głową – mieszkania lub domu – to największa wątpliwość, która towarzyszy dłużnikowi przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Brak świadomości na temat przebiegu postępowania upadłościowego jest najczęstszą przyczyną zwlekania z ogłoszeniem upadłości. W efekcie dłużnik ma wrażenie, że znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Natomiast na instytucję upadłości konsumenckiej należy patrzeć przez pryzmat szansy, jaką stwarza – na nowe życie, bez długów. Czytaj dalej „Upadłość konsumencka – zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego”

Czy po ogłoszeniu upadłości wszystkie długi zostaną umorzone?

Wielu dłużników przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zastanawia się, czy wszystkie długi zostaną umorzone. To bardzo ważna kwestia. W tym miejscu należy wskazać, że w ustawie regulującej instytucję upadłości konsumenckiej wskazanych jest szereg zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu. Czytaj dalej „Czy po ogłoszeniu upadłości wszystkie długi zostaną umorzone?”

Upadłość konsumencka coraz popularniejsza

Upadłość konsumencka często traktowana jest jako ostatnia szansa na oddłużenie przez osoby, które z różnych przyczyn stały się niewypłacalne. Cała procedura jest jednak dość skomplikowana. Z roku na rok wzrasta jednak liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich. Czy oznacza to, że Polacy są aż tak zadłużeni? Być może wpływa na to dostępność kredytów i pożyczek, które często są udzielane bez konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wysokość osiąganych dochodów? Czytaj dalej „Upadłość konsumencka coraz popularniejsza”

Gdzie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Rosnące zadłużenie, w końcu niewypłacalność i brak możliwości dalszej regulacji zobowiązań – to bardzo trudna sytuacja. Szansą na wyjście z problemów jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pierwszym krokiem jest złożenie stosownego wniosku do sądu upadłościowego. W poniższym artykule przygotowaliśmy kilka wskazówek – do jakiego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz jak go uzupełnić. Czytaj dalej „Gdzie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?”